Despre organizație | AO "Dreptul de a fi"

Direcțiile principale de activitate a organizației "Dreptul de a fi"

• organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale și sportive în rândul copiilor cu nevoi speciale și al membrilor familiilor acestora;

• promovarea activităților privind îmbunătățirea stării morale și psihologice a persoanelor cu nevoi speciale, crearea condițiilor necesare pentru asigurarea materială, medicală și sanitară a copiilor cu dizabilități;

• implementarea activității de caritate și participare la programele de asistență socială pentru persoanele cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în nevoie și organizarea asistenței pentru orfanii și persoanele rămase fără îngrijire părintească;

Doriți să colaborați cu noi?
Doriți pur și simplu să oferiți ajutor?


Sunați-ne sau scieți-ne Oferiți ajutor